Dezvoltarea cooperării Moldo - Ungare în domeniul Inovării și Transferului Tehnologic

În vederea valorificării relațiilor economice existente, pentru impulsionarea cooperării dar și pentru a se identifica noi direcții de colaborare, în perioada 25 – 26 septembrie 2014, la Chișinău s-a desfășurat cea de-a doua ședință a Comisiei Interguvernamentale Moldo-Ungară. În cadrul ședinței membrii comisiei au negociat posibilitățile cooperării bilaterale în 14 sectoare cheie, inclusiv în domeniul inovării și transferului tehnologic.

Antreprenoriatul Inovațional: oportunități de implementare a cercetărilor științifice

Dezvoltarea antreprenoriatului inovațional este una din cele mai importante prerogative a economiilor naționale. 

Prima reuniune a consorțiului de administrare a proiectului TEMPUS TecTnet

La 31 iulie curent, în cadrul proiectului Tempus Tectnet a avut loc prima reuniune a consorţiului, organizată de Universitatea Tehnică a Moldovei. Evenimentul s-a desfăşurat la agropensiunea Butuceni, Orheiul Vechi. În cadrul evenimentului au fost discutate problemele şi progresele legate de activităţile din proiect şi actualizat planul de acțiuni privind implementarea proiectului.

Concurs de creare a unui Parc Științifico-Tehnologic cu specializare agricolă în r. Cahul

Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic anunţă concursul pentru selectarea proiectelor de crearea a unui parc științifico-tehnologic pentru implementarea inovaţiilor din agricultură în r-nul Cahul.

Concursul de crearea a unui Incubator de Inovare în mun. Chișinău

Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică a Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic anunţă concurs cu privire la selectarea  proiectelor privind crearea unui Incubator de Inovare în mun. Chişinău.

Concursul național „Cel mai bun proiect inovativ”

Agenția pentru Inovare și Transfer Tehnologic anunță concursul ”Cel mai bun proiect Inovativ” la care pot participa elevii claselor a X-a – a XII-a, studenții și tinerii cercetători din Republica Moldova.

Anunț privind desfășurarea concursului ”Topul Inovațiilor”, ediția a V-a

Agenția pentru Inovare și Transfer Tehnologic a Academiei de Științe a Moldovei anunță Concursul național Topul Inovațiilor, ediția a V-a.

Concursul „Cel mai bun proiect inovativ”

Agenția pentru Inovare și Transfer Tehnologic organizează concursul „Cel  mai bun proiect inovativ”