Clustere Științifico – Tehnologice

Conform legislaţiei în vigoare din domeniul ştiinţei şi inovării, clusterele ştiinţifico-tehnologic reprezintă grupări de persoane juridice şi/sau persoane fizice care se constituie în baza unui contract de asociere, încheiat între organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării acreditate şi/sau instituţiile de învăţămînt superior acreditate, alte organizaţii necomerciale, pe de o parte, şi agenţi economici, autorităţi ale administraţiei publice locale, asociaţii patronale sau asociaţii profesionale, persoane fizice, instituţii financiare, organizaţii internaţionale, investitori autohtoni sau străini, pe de altă parte, în scopul desfăşurării activităţii de cercetare ştiinţifică, de învăţămînt şi de transfer tehnologic al rezultatelor ştiinţifice şi inovaţiilor, valorificării lor prin activităţi economice.

Potrivit Codului cu privire la ştiinţă şi inovare, clusterele ştiinţifico-tehnologice şi clusterele ştiinţifico-educaţionale sunt tipuri de organizaţie din sfera ştiinţei şi inovării.

La ora actuală, un parc ştiinţifico-tehnologic sau incubator de inovare se creează la propunerea unui cluster ştiinţifico-tehnologic, care contribuie prin aporturi de participaţie, conform contractului de asociere, la constituirea terenurilor şi patrimoniului parcului ştiinţifico-tehnologic sau ale incubatorului de inovare.

Componenţa clusterului poate fi modificată numai cu condiţia păstrării scopului pentru care acesta a fost constituit şi se aprobă de către Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

Printre principalele atribuţii ale clusterului ştiinţifico-tehnologic, conform legislaţiei în vigoare se numără elaborarea programelor privind funcţionarea şi dezvoltarea parcului ştiinţifico-tehnologic şi a incubatorului de inovare atît în direcţiile strategice ale sferei ştiinţei şi inovării, cît şi în alte direcţii ale acestei sfere; facilitarea atragerii de noi rezidenţi, inclusiv la propunerea Agenţiei şi a administratorului parcului ştiinţifico-tehnologic sau al incubatorului de inovare; precum şi iniţiativa revocării statutului de resident al parcului  ştiinţifico-tehnologic şi a statutului de, în cazul încetării contractului de asociere încheiat cu un rezident.

La moment, pentru crearea parcurilor ştiinţifico-tehnologice şi incubatoarelor de inovare, au fost constituite şi activează urătoarele clustere ştiinţifico-tehnologice şi ştiinţifico-educaţionale:

 • Clusterul ştiinţifico-tehnologic "Academica", creat în 2007 în cadrul căruia s-au asociat 19 parteneri. La propunerea acestuia, au fost create Parcul Ştiinţifico-Tehnologic “Academica” şi Incubatorul de Inovare “Inovatorul”;
 • Clusterul ştiinţifico-tehnologic în domeniul ecologiei şi agriculturii intensive, creat în 2008, prin asocierea a 4 parteneri, la propunerea căruia a fost creat Parcul Ştiinţifico-Tehnologic “Inagro”;
 • Clusterul ştiinţifico-tehnologic în domeniul microelectronicii şi nanotehnologiilor “Micronanoteh”, creat de asemenea în 2008, prin asocierea a 2 parteneri. La propunerea clusterului a fost creat, în 2009, parcul ştiinţifico-tehnologic “Micronanoteh”;
 • Clusterul educaţional -ştiinţific  “UniverScience”, constituit în 2011 prin asocierea a 20 de parteneri. La propunerea clusterului, în 2011 a fost creat incubatorul inovaţional-educaţional “Universcience”, care în 2013 a fost transformat în laborator antreprenorial-inovaţional, care activează în cadrul Universităţii Academiei de Ştiinţe. Clusterul continuă actualmente să-şi desfăşoare activitatea în domeniul pregătirii cadrelor ştiinţifice în diverse domenii;
 • Clusterul de incubatoare de antreprenoriat  inovaţional “Antreprenorul Inovativ” şi de inovare “Nord”, constituit în 2012, prin asocierea a 5 parteneri din regiunea de nord a ţării. La propunerea acestui cluster au fost create 2 incubatoare inovaţionale: II “Nord” în 2012 şi II “Antreprenorul Inovativ” în 2013;
 • Clusterul incubatoarelor inovaţionale antreprenoriale din Chişinău, creat tot în 2012, la propunerea căruia au fost create 2 incubatoare de inovare pe lângă instituţii de învăţământ superior: II “Itech” în cadrul Academiei de Studii Economice a Moldovei şi II “Inventica-USM” în cadrul Universităţii de Stat a Moldovei. În 2014 activitatea II “Itech” a fost încheiată;
 • Cluserul educaţional-inovaţional “InnOCluster” creat în 2012 în regiunea de sud a ţării prin asocierea a 6 parteneri. La propunerea acestui cluster, tot în 2012, în cadrul Universităţii de Stat din Comrat a fost creat Incubatorul de Inovare “InnOCenter”;
 • Clusterul ştiinţifico-tehnologic în domeniul tehnologiilor modern “Elchim - Moldova” creat la sfârşitul anului 2013 prin asocierea a 10 parteneri. Activitatea clusterului se află în fază incipientă;
 • Clusterul ştiinţifico-tehnologic în domeniul nanotehnologiilor şi tehnologiilor IT constituit la începutul anului 2014. La moment acesta are doar trei parteneri. Din partea clusterului a fost înaintă o propunere privind crearea unui incubator de inovare, însă acesta încă nu a fost creat.
 • Clusterul moldo-lituanian, creat în 2014, prin asocierea a șase parteneri, inclusiv doi din Lituania. La propunerea clusterului, în 2014, a fost creat incubatorul de inovare "Media Garaj".
 • Clusterul ştiinţifico-tehnologic în domeniul IT, creat în 2015 prin asocierea a 5 parteneri. La propunerea clusterului, a fost creat, în 2015, Incubatorul de inovare "IT4BA" (IT Incubator for Business Aplication) în cadrul Academiei de Studii Economice a Moldovei.

Toate clusterele care activează la ora actuală sunt deschise pentru integrarea noilor membri interesaţi: întreprinderi, instutţii de cercetare şi/sau de învăţământ, reprezentanţi ai APC şi/sau APL, etc.