Declarația Privind Buna Guvernare

În conformitate cu art. 16 din Legea privind controlul financiar public intern nr. 229 din 23.09.2010 şi p.5, 27, 28 din Regulamentul privind evaluarea, raportarea sistemului de management financiar şi control şi emiterea declaraţiei privind buna guvernare anexat la  Ordinul Ministerului Finanţelor nr.49  din  26 aprilie 2012 şi în urma autoevaluării în scopul determinării funcţionalităţii sistemului de management financiar şi control, aprecierii gradului de conformitate a acestuia cu cadrul normativ în domeniu, Directorul General al Agenţiei pentru Inovare şi Transfer Tehnologic- dl Roman Chirca, în calitate de manager al entităţii publice, a  emis la 2 februarie 2016, Declaraţia privind buna guvernare pentru anul 2015.

 

În conformitate cu art. 16 din Legea privind controlul financiar public intern nr. 229 din 23.09.2010 şi p.5, 27, 28 din Regulamentul privind evaluarea, raportarea sistemului de management financiar şi control şi emiterea declaraţiei privind buna guvernare anexat la  Ordinul Ministerului Finanţelor nr.49  din  26 aprilie 2012 şi în urma autoevaluării în scopul determinării funcţionalităţii sistemului de management financiar şi control, aprecierii gradului de conformitate a acestuia cu cadrul normativ în domeniu, Directorul General al Agenţiei pentru Inovare şi Transfer Tehnologic- dl Roman Chirca, în calitate de manager al entităţii publice, a  emis la 2 februarie 2017, Declarația privind buna guvernare pentru anul 2016.

 

În conformitate cu art. 16 din Legea privind controlul financiar public intern nr. 229 din 23.09.2010 şi p.5, 27, 28 din Regulamentul privind evaluarea, raportarea sistemului de management financiar şi control şi emiterea declaraţiei privind buna guvernare anexat la  Ordinul Ministerului Finanţelor nr.49  din  26 aprilie 2012 şi în urma autoevaluării în scopul determinării funcţionalităţii sistemului de management financiar şi control, aprecierii gradului de conformitate a acestuia cu cadrul normativ în domeniu, Directorul General al Agenţiei pentru Inovare şi Transfer Tehnologic- dl Roman Chirca, în calitate de manager al entităţii publice, a  emis la 29 ianuarie 2018 Declarația privind bună guvernare pentru anul 2017