Infrastructură Inovațională

Infrastructura Inovaţională reprezintă totalitatea organizaţiilor care contribuie la desfăşurarea activităţii  ştiinţifice şi de inovare, incluzând în această categorie Academia de Ştiinţe, alte organizaţii din sfera ştiinţei şi inovării, instituţii financiare, fonduri şi agenţii de susţinere a activităţii în domeniu, business-incubatoare, parcuri de inovare (ştiinţifice, tehnico-ştiinţifice şi tehnologice), întreprinderi şi alte organizaţii specializate.

Modul de constituire și activitate a infrastructurii de inovare este reglementat de următoarele acte normative:

 • Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova, nr. 259-XV din 05.07.2004;
 • Acordul de parteneriat între guvern şi academia de ştiinţe a moldovei pentru 2013 HG nr. 714;
 • Legea cu privire la parcurile ştiinţifico-tehnologice şi incubatoarele de inovare nr. 138-XVI din 21.06.07;
 • Legea privind politica de stat pentru inovare şi transfer  tehnologic nr. 289  din  10.07.2003.

La moment, cele mai reprezentative organizaţii din această listă sunt Parcurile Ştiinţifico-Tehnologice şi Incubatoarele de Inovare, în cadrul cărora sunt implementate proiecte de inovare şi transfer tehnologic de către întreprinderile care obţin statutul de rezident în cadrul acestora.Entitățile infrastructurii inovaționale la intersecția științei și mediului de afaceri reprezintă unul dintre factorii cheie care determină succesul economiei. Ele acționează ca o punte de legătură, facilitând comu­nicarea între lumea de afaceri și comunitatea științifică.

Constituindu-se ca un mediator între aceste structuri (comunitatea științifică şi mediul de afaceri), Agenția pentru Inovare și Transfer Tehnologic sprijină crearea şi dezvoltarea parcurilor științifico-tehnologice și in­cubatoarelor de inovare, inclusiv prin suport financiar, finanţând proiectele anuale de dezvoltare a infrastructurii acestora.

La ora actuală, în Republica Moldova activează 3 parcuri ştiinţifico-tehnologice şi 8 incubatoare de inovare active, având diferite specializări:

 • Parcul Științifico-Tehnologic ”Academica”, creat în 2007 (prima structură de inovare din țară) la propunerea clusterului științifico-tehnologic ”Academica” cu specializare universală.
 • Parcul Științifico-Tehnologic ”Micronanoteh”, creat în 2009 la propunerea clusterului științifico-tehnologic în domeniul microelectronicii și nanotehnologiilor ”Micronanoteh”.
 • Incubatorul de Inovare ”Inovatorul”, creat în 2007, la propunere clusterului științifico-tehnologic ”Academica”cu specializare universală.
 • Incubatorul de Inovare ”Politehnica”, creat în 2011,având specializare universală.
 • Incubatorul de Inovare ”Innocenter”, creat în 2012,la propunerea clusterului inovaţional educaţional “InnOClaster” în scopul concetrării dezvoltării inovațiilor și în regiuni.
 • Incubatorul de Inovare ”Inventica-USM”, creat în 2012,la propunerea Clusterului de Incubatoare de Antreprenoriat Inovational în mun. Chişinău.
 • Incubatorul de Inovare ”Antreprenorul Inovativ”, creat în 2013.
 • Incubatorul de Inovare moldo-lituanian ”Media Garaj”, creat în 2014 la propunerea unui cluster științifico-tehnologic cu participarea partenerilor din Lituania.
 • Incubatorul de Inovare ”IT4BA”, creat în 2015 în cadrul Academiei de Studii Economice a Moldovei.

În vederea extinderii reţelei de parcuri ştiinţifico-tehnologice şi incubatoare de inovare, AITT este deschisă pentru iniţiative de crearea a unui parc ştiinţifico-tehnologice sau incubator de inovare, venite atât din partea sectorului public, cât şi privat.