Locali

Pentru o mai bună implementare a politicilor inovaționale, dar și pentru a asigura o colaborare eficientă cu instituțiile din Republica Moldova, AITT a reușit să dezvolte parteneriate de succes cu:

 

Academia de Științe a Moldove Agen