Parcuri Științifico-Tehnologice

Conform legislației inovaționale, parcul științifico-tehnologic reprezintă o grupare de persoane juridice şi persoane fizice, constituită în baza unui contract de asociere, care include organizaţii din sfera ştiinţei şi inovării, alte subiecte reprezentînd domenii ale activităţii de inovare şi de transfer tehnologic, agenţi economici care valorifică rezultatele ştiinţifice şi inovaţiile prin activităţi economice.

La moment, în Republica Moldova, există oficial 3 parcuri științifico-tehnologice.

Parcul ştiinţifico-tehnologic „ACADEMICA” este una dintre primele în ţară structuri de inovare, create în baza Întreprinderii de Stat Uzina Experimentală „ASELTEH”, amplasate pe adresa: mun.Chişinău, str.Mioriţa, 5.

În calitate de Administrator al Parcului ştiinţifico-tehnologic „Academica”, în rezultatul concursului, prin Hotărârea Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei nr.181 din 27 septembrie 2007 a fost desemnat Institutul de Dezvoltare a Proprietăţii Intelectuale „INDEPRIN”, director Eugen STAŞCOV, din aprilie 2011 prin Hotărârea Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică  nr.78. Administrator a fost desemnată Întreprinderea de Stat Uzina experimentală “Aselteh”, director G. Popovici.

În prezent în cadrul Parcului ştiinţifico-tehnologic „Academica” îşi realizează proiectele de inovare în diverse domenii cca 20 de rezidenţi.   

Mai multe detalii despre parc pe: http://pstacademica.md/

 

În luna aprilie 2009 Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică  a adoptat Hotărârea nr.62 din 30.04.2009 privind crearea Parcului ştiinţifico-tehnologic “MICRONANOTEH” în domeniul microelectronicii şi nanotehnologiilor în spaţiile Institutului de Cercetări Ştiinţifice S.A. „ELIRI”.

Baza ştiinţifică şi de producţie a parcului include spaţii cu suprafaţa totală de 320 mp, conectate la reţelele inginereşti, reţelele informaţionale.

Domeniile de activitate a rezidenţilor Parcului ştiinţifico-tehnologic „MICRONANOTEH” sunt:nanotenhologii şi tehnologii informaţionale; utilaj tehnologic şi  electronic pentru producerea micro-nanostructurilor, măsurarea parametrilor şi monitorizarea proceselor tehnologice moderne;  convertizoare şi dispozitive electronice pentru economia energiei electrice;dispozitive pentru diagnosticare şi terapie în medicină; utilaje de identificare a articolelor din metal,  etc.

În urma desfăşurării concursului în calitate de Administrator al Parcului ştiinţifico-tehnologic „Micronanoteh”, prin Hotărârea Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM nr.120 din 30 iulie 2009 a fost desemnat Institutul de Cercetări Ştiinţifice S.A.”ELIRI”, director Efim Badinter.

În prezent în cadrul Parcului ştiinţifico-tehnologic „MICRONANOTEH” îşi realizează proiectele de inovare în diverse domenii 2 de rezidenţi.   

Mai multe detalii despre parc pe: www.micronanoteh.md    

 

În luna iulie 2008 Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică  a adoptat Hotărârea nr.155 din 17.07.2008 privind crearea Parcului ştiinţifico-tehnologic “INAGRO” în baza complexului ştiinţific de producţie, ce aparţinea Institutului de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică.  

În 2015, infrastructura destinată activității parcului a fost trecută în gestiunea IFPP.

La ora actuală, parcul nu are administrator.

Domeniile de activitate a rezidenţilor Parcului ştiinţifico-tehnologic “INAGRO” sunt: agricultura ecologică; biotehnologii în agricultură; procesarea producţiei; multiplicarea şi implementarea tehnologiilor noi de producere a producţiei agricole; implementarea tehnologiilor de inovare a grundului închis; implementarea tehnologiilor de depozitare şi congelare  a legumelor şi fructelor în stare proaspătă; implementarea tehnologiilor de conservare, uscare şi sublimare; implementarea noilor forme şi tehnici moderne de marketing şi vânzare a producţiei agricole pe pieţele internă şi externă.

În prezent, statutul de rezident al PȘT Inagro este deținut de 6 companii.