Posturi Vacante

Agenția pentru Inovare și Transfer Tehnologic din cadrul Academiei de Științe a Moldovei anunță concurs pentru suplinirea posturilor vacante:

1. Manager de Proiecte Internaționale

Atribuții Generale:

 • Determinarea condițiilor de accesare a surselor de finanțare externă, a modalității de scriere a proiectelor;
 • Inițierea și scrierea proiectelor de accesare a finanțărilor externe;
 • Colaborarea cu partenerii externi pentru aprobarea și derularea proiectelor;
 • Implicarea ca coordonator în realizarea proiectelor internaționale;
 • Evidența proiectelor aplicate, realizate;
 • Informarea persoanelor despre sursele de finanțări externe, condițiile de accesare, formularele spre completare;
 • Promovarea colaborării AITT cu instituții internaționale din domeniul cercetare-dezvoltare-inovare.

Cerințe față de candidați:

 • Deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • Studii superioare de profil;
 • Experienţă de muncă la un post similar va constitui un avantaj ;
 • Cunoşterea limbii engleze și ruse la nivel suficient pentru scrierea proiectelor internaționale și comunicarea cu persoanele nevorbitoare de limbă română ; reprezintă un avantaj cunoașterea și a altor limbi de circulație internațională ;
 • Aptitudini de lucru cu datele (colectarea, analiza şi interpretarea);
 • Abilităţi de comunicare şi prezentare ;
 • Abilităţi de lucru la calculator (Word, Excel, Acces, PowerPoint, etc.) ;
 • Abilităţi analitice şi capacităţi de planificare şi de atingere a obiectivelor;
 • Comunicativitate, operativitate, creativitate şi responsabilitate.

2. Șef, Secție Marketing și Promovare

Atribuții generale:

 • Cercetarea, monitorizarea şi sistematizarea datelor pentru studiul pieţei;
 • Producerea de rapoarte analitice;
 • Participarea la organizarea evenimentelor de promovare;
 • Elaborarea rapoartelor de activitate.

Cerințe față de candidați:

 • Deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • Studii superioare de profil;
 • Experienţă de muncă la un post similar va constitui un avantaj ;
 • Cunoşterea limbilor străine va constitui un avantaj ;
 • Aptitudini de lucru cu datele (colectarea, analiza şi interpretarea);
 • Abilităţi de comunicare şi prezentare ;
 • Abilităţi de lucru la calculator (Word, Excel, Acces, PowerPoint, etc.) ;
 • Abilităţi analitice şi capacităţi de planificare şi de atingere a obiectivelor;
 • Comunicativitate, operativitate, creativitate şi responsabilitate.

3. Specialist Coordonator, secția Marketing și Promovare

Atribuţii generale:  

 • Cercetarea, monitorizarea şi sistematizarea datelor pentru studiul pieţei;
 • Producerea unor rapoarte cu privire la potenţialul de inovare prezent şi necesităţile pieţii;
 • Participarea şi organizarea evenimentelor de promovare a produselor inovaţionale,
 • Elaborarea rapoartelor de activitate.

Cerințe față de candidați:

 • Deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • Studii superioare de profil;
 • Experienţă de muncă la un post similar va constitui un avantaj ;
 • Cunoşterea limbilor străine va constitui un avantaj ;
 • Aptitudini de lucru cu datele (colectarea, analiza şi interpretarea);
 • Abilităţi de comunicare şi prezentare ;
 • Abilităţi de lucru la calculator (Word, Excel, Acces, PowerPoint, etc.) ;
 • Abilităţi analitice şi capacităţi de planificare şi de atingere a obiectivelor;
 • Comunicativitate, operativitate, creativitate şi responsabilitate.

4. Specialist coordonator, Secție Transfer Tehnologic

Atribuții generale:

 • Elaborarea politicilor de stat cu privire la inovare și transfer tehnologic;
 • Organizarea concursului anual al proiectelor de inovare și transfer tehnologic, selectarea și evaluarea proiectelor;
 •  Finanțarea și monitorizarea proiectelor de inovare și transfer tehnologic;
 • Participarea la elaborarea și implementarea strategiilor sectoariale de stat;
 •  Elaborarea studiilor de fezabilitate pentru proiectele de inovare și transfer tehnologic;
 • Participarea la expoziții, seminare, mese rotunde, alte evenimente naționale și peste hotare, cu scopul promovării activității de inovare și transfer tehnologic din Republica Moldova;
 •  Alte activități în cadrul secției.

Cerințe față de candidați:

 • Deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • Studii superioare de profil;
 • Experienţă de muncă la un post similar va constitui un avantaj ;
 • Cunoşterea limbilor străine va constitui un avantaj ;
 • Aptitudini de lucru cu datele (colectarea, analiza şi interpretarea);
 • Abilităţi de comunicare şi prezentare ;
 • Abilităţi de lucru la calculator (Word, Excel, Acces, PowerPoint, etc.) ;
 • Abilităţi analitice şi capacităţi de planificare şi de atingere a obiectivelor;
 • Comunicativitate, operativitate, creativitate şi responsabilitate.

5. Specialist coordonator, Secție Infrastructură de Dezvoltare

Atribuții generale:

 • Organizarea creării parcurilor științifico-tehnologice;
 • Monitorizarea parcurilor științifico-tehnologice;
 • Organizarea selectării și monitorizării rezidenților parcurilor științifico-tehnologice.

Cerințe față de candidat:

 • Deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • Studii superioare de profil;
 • Experienţă de muncă la un post similar va constitui un avantaj ;
 • Cunoşterea limbilor străine ;
 • Aptitudini de lucru cu datele (colectarea, analiza şi interpretarea);
 • Abilităţi de comunicare şi prezentare ;
 • Abilităţi de lucru la calculator (Word, Excel, Acces, PowerPoint, etc.) ;
 • Abilităţi analitice şi capacităţi de planificare şi de atingere a obiectivelor;
 • Comunicativitate, operativitate, creativitate şi responsabilitate.

Persoanele interesate pot depune CV-urile prin e-mail la adresa: anatol.donu@gmail.com cu specificarea postului pentru care se aplică. 
Persoana de contact – Donu Anatol, tel: 0 22 88-25-60.

Vor fi contactate doar persoanele selectate pentru interviu.