Comisia Europeană a lansat un nou apel de proiecte în cadrul Programului COSME

Titlul apelului: Creșterea gradului de conștientizare ai operatorilor de drone despre obligațiile privind confidențialitatea și protecția datelor.

Acronim: COS-DRONES-2016-03-02.

Termen limită de depune a dosarelor: 04.04.2017.

Obiectivul apelului este de a elabora cursuri digitale pentru producătorii, piloții și operatorii de drone (aeronave fără pilot (Unmanned Aircraft). Aceste instrumente vor contribui la înțelegerea responsabilităților și obligațiilor de protejare a confidențialității și protecției datelor în procesul de ghidare a acestor dispozitive.

Pentru a atinge acest obiectiv aplicanții urmează să elaboreze un curs on-line și alte materiale digitale, în engleză și minimum alte 2 limbi oficiale ale Uniunii Europene care vor fi diseminate pe larg în cadrul sectorului.

Entități eligibile: Solicitanții trebuie să fie persoane juridice publice sau private care formează un consorțiu. De exemplu, acestea pot fi:

  • organizații non-profit;
  • autorități publice (naționale, regionale, locale);
  • organizații internaționale;
  • universități sau instituții de învățământ;
  • centre de cercetare;
  • companii, etc.

Important: Un consorțiu trebuie să implice cel puțin 2 persoane juridice din 2 state membre ale UE.

Pentru ghidul de aplicare și informații adiționale referitor la apel accesați acest link: https://ec.europa.eu/easme/en/cos-drones-2016-03-02-development-privacy-and-data-protection-culture-unmanned-aircraft-sector