Demo Environment: Finanțarea Tehnologiilor verzi

     Demo Environment finanțează transferul de tehnologii internaționale care implică cumpărători din 14 țări, inclusiv din Republica Moldova.

     Programul de finanțare pune accent pe produse, sisteme, procese și servicii care sunt inovative pe piața Moldovei, și anume din domeniile: Schimbarea climaterică / atenuarea schimbărilor climatice; Energie regenerabila; Apă și canalizare; Dezvoltare urbană.

     Programul oferă 2 posibilități de finanțare:

Faza 1: Planificare.  Grantul este destinat studiilor de fezabilitate, cercetării de piață, pregătirea planului de business, schimbul de cunoștințe cu partenerii.

Faza 2: Demonstrarea Proiectului. Grantul acoperă cheltuieli legate de cumparare, transportare și instalarea tehnologiilor, instruirea și alte activități.

    Apelul de proiecte va fi deschis pentru 1 lună începând cu IANUARIE 2018.

    Pentru mai multe detalii puteți găsi pe următorul link: https://tillvaxtverket.se/english/demo-environment.html