Rezultatele obținute la concursul proiectelor de inovare și transfer tehnologic- apel 2017 prelungit

Rezultatele obținute la concursul proiectelor de inovare și transfer tehnologic- apel 2017 prelungit pot fi descărcate aici.

Din data anunțării rezultatelor expertizei, AITT selectează proiectele spre finanțare, elaborează proiectul de hotărîre al Consilului Suprem, îl înaintează  spre examinare şi aprobare  pentru finanţare, în conformitate cu Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului programelor de stat şi a proiectelor în sfera ştiinţei şi inovării, anexa nr.3 la Acordul de parteneriat dintre Guvern şi Academia de Ştiinţe a Moldovei pentru anul 2015. 

AITT va publica proiectele finanțate în anul 2017 în ediția specială a Monitorului Oficial al Republicii Moldova.