Seminarul informativ ”Instrumente de finanțare și promovare a inovațiilor în Republica Moldova” a avut loc

La data de 3 februarie 2017, în cadrul expoziției naționale ”Fabricat în Moldova”, desfășurată la MoldExpo, a avut loc seminarul ”Instrumente de finanțare și promovare a inovațiilor în Republica Moldova”. Evenimentul a fost organizat de către Agenția pentru Inovare și Transfer Tehnologic (AITT), cu suportul Camerei de Comerț și Industrie din Moldova, și a avut scopul de a informa reprezentanți ai organizațiilor din sfera științei și inovării, agenți economici, IMM-uri și alți actori ai mediului inovator despre pârghii accesibile de finanțare a unei afaceri inovaționale, modalități de eficientizare a promovării acesteia, precum și aplicarea cu succes a mecanismelor de integrare a componentei inovatoare în mediul de business.

Tradiționalul cuvânt de salut a fost urmat de expunerea prezentărilor de către speakeri - reprezentanți ai sectorului privat (ProCredit Bank) cât și din spațiul public (AITT). Au fost abordate teme de discuții vizând: crearea companiilor mici și mijlocii inovative prin intermediul Programului InnovFin – beneficii pentru client și pentru bancă, studii de caz; concursul proiectelor de transfer tehnologic – domenii și condiții de eligibilitate; strategii de promovare pentru marketingul inovațional – brandingul și social media, istorii de succes și eșecuri; dezvoltarea unei afaceri inovaționale în afara unei structuri și în cadrul infrastructurii de inovare, incubatoare de inovare, clustere și parcuri științifico-tehnologice; rețeaua Enterprise Europe Network – istoricul lansării în Republica Moldova, obiective, evenimente de afaceri, puncte de contact.

La eveniment au participat reprezentanți ai structurilor guvernamentale (Fondul pentru Eficiență Energetică), agenți economici (Uzina ”Topaz”, ”Doctor Farm” SRL, Decret Nord, Aurvit SRL, ș.a.) și din mediul academic (Universitatea Tehnică de Stat din Moldova). Participanții au avut posibilitatea să adreseze întrebări după fiecare prezentare. Discuțiile generate au avut caracter constructiv și au elucidat anumite aspecte ale activității în domeniul inovării din Republica Moldova, relevând interesul de colaborare a altor structuri cu AITT.

Prezentările din cadrul evenimentului pot fi vizualizate în continuare:

  1. Implicarea sectorului bancar în suportul sferei de inovare - instrumente de finanțare risc pentru întreprinderile mici și mijlocii - Octavian LUPAȘCU, Adjunct Manager Filială ProCredit Bank;
  2. Modalități de finanțare a proiectelor de transfer tehnologic - Ecaterina MOCANU, specialist Transfer Tehnologic, AITT;
  3. Marketing inovațional: metode tradiționale vs metode inovative de promovare - Violina MARDARI, specialist coordonator, Secția Marketing și Promovare, AITT;
  4. Dezvoltarea afacerilor inovaționale în cadrul infrastructurii inovaționale și fără suportul unei structuri - Larisa COJUȘNEANU, specialist principal Secția Infrastructura de Dezvoltare, AITT;
  5. Programul EEN – intranet și evenimente – ca instrument de promovare a inovației în afaceri - Vadim IAȚCHEVICI, șef secție Transfer Tehnologic, AITT.