Seminarul de instruire ”Proprietatea intelectuală – componenta principală a unei afaceri inovative”

Invităm agenții economici, rezidenții Parcului Științifico - Tehnologic ”Academica” și Incubatoarelor de Inovare din cadrul AITT la seminarul de instruire ”Proprietatea intelectuală – componenta principală a unei afaceri inovative”

Programul seminarului il gasiți mai jos

”Proprietatea intelectuală – componenta principală a unei afaceri inovative”

Durata:  2 ore

Participanţi: agenții economici, rezidenții Parcului Științifico - Tehnologic ”Academica” și Incubatoarelor de Inovare din cadrul AITT

Data: 31 octombrie, 2017,

Locația: sediul AITT, str. Miorița 5, etajul 4, sala de conferințe

 

AGENDĂ

9:30 – 10:00

Înregistrarea participanţilor

10:00 – 10:15

Cuvânt de salut,  Administrația AITT

10:15 – 11:00

Tema: Rolul proprietății intelectuale în dezvoltarea unei afaceri inovative

Raportor: Andrei Moisei, specialist coordonator, Secția instruire,Direcția promovare și relații externe

11:00-11:45

Tema: Modalități de gestiune, evaluare și evidență a proprietății      intelectuale la întreprinderi

Raportor:  Dr. Iurie Badâr, șef  Secție instruire, Direcția promovare și relații externe, AGEPI

11:45-12:00

Tema: Oportunitatea prediagnozei pentru utilizarea eficientă a proprietății intelectuale

Raportor:  Adela Mihai, specialist categoria I, Secția economie și audit, Direcția management intern

12:00-12:30

                                             Întrebări/Răspunsuri. Concluzii