Agenția pentru Inovare și Transfer Tehnologic a participat la expoziția națională ”Fabricat în Moldova”, ediţia a XVI-a

Expoziția „Fabricat în Moldova”, ediția a XVI-a, desfășurată în perioada 1-5 februarie 2017, a marcat începutul anului economic. Organizat tradițional de Camera de Comerț și Industrie, evenimentul a fost găzduit de Centrul Internațional de Expoziții Moldexpo SA, mun. Chișinău, având sloganul „Prin calitate, spre competitivitate”. În premieră, la ediția din anul curent au participat producători din România și companii mixte, membre ale Camerei de Comerț Moldo-Italiene.

Afirmată ca un instrument de promovare a producătorului autohton, a mărfurilor și serviciilor autohtone, de testare a acestora la capitolul cerere, consolidare a pozițiilor pe piață, stabilire a contactelor de colaborare pentru oamenii de afaceri din țară și de peste hotare, ediția recentă a Expoziției „Fabricat în Moldova” a găzduit peste 350 de antreprenori, care și-au promovat rezultatele domeniilor de activitate.

Printre participanții fideli ai acestui eveniment se numără și Agenția pentru Inovare și Transfer Tehnologic, menită să promoveze, coordoneze și stimuleze implementarea politicilor naționale în domeniul inovării și transferului tehnologic. 

La standul AITT și-au expus rezultatele 3 institute de cercetare, și anume :

Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor al AȘM a prezentat soiuri de triticale create, omologate și implementate în producere, totodată fiind adaptate la condițiile climaterice ale Moldovei. Un rezultat al cercetărilor desfășurate este și capcana cu lumină ultravioletă pentru monitorizarea şi capturarea în masă a insectelor, realizată ca măsură pentru semnalizare şi combatere a insectelor dăunătoare.

Grădina Botanică (Institut) a AȘM a prezentat un proiect care are ca scop termoficarea Grădinii Botanice cu plantații energetice. Fondarea plantaților energetice, utilizând formele și soiurile de plante create în cadrul instituției, poate servi ca sursă  energetică valoroasă pentru Moldova. Culturile energetice sunt în măsură să contribuie la consolidarea securității energetice naţionale sub aspectul reducerii utilizării energiei importate, ameliorarea situaţiei ecologice și, concomitent, la îmbunătăţirea balanţei de plăţi. 

Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" a prezentat elaborările efectuate în 2016 prin Dispozitiv şi metoda de testare a compoziţiei piritehnice antigrindină (poster şi macheta rachetei; Dispozitivul pentru procedurile de hipotermie a creierului(macheta dispozitivului și poster); Dispozitiv electronic pentru prelucrarea seminţelor( machete dispozitivului).Toate acestea fiind obținute datorită efectuării investigațiilor științifice fundamentale și aplicative în domeniul electronicii corpului solid, inclusiv la scară nanodimesională; dezvoltarea ingineriei materialelor, structurilor și dispozitivelor electronice;

Totodată, la standul Agenției pentru Inovare și Transfer Tehnologic au fost promovare rezultatele celor mai de succes proiecte de transfer tehnologic din ultimii ani. Acestea au fost prezentate sub formă de produs finit și/ sau poster care descrie tehnologia, procesul și rezultatul final. Specificația proiectelor, în continuare.

Proiectarea, producerea şi incercarea combinatorului multifuncţional pentru prelucrarea solului KSPS8. Conducător de proiect: Dr. VOZIAN Valeriu

Scopul proieictului este producerea în serie a combinatorului multifuncţional destinat prelucrării solului pentru satisfacerea necesităţilor conform particularităţilor şi cerinţelor speciale cu scopul obţinerii unor rezultate net superioare comparative cu cele asigurate de metodele clasice de prelucrare a terenurilor arabile cu un cost de până la 50% mai redus. Datorită posibilităţii de reglare a tasării acestuia sub acţiunea mijloacelor mecanice, a precipitaţiilor, a apei de irigat etc. şi a intensității intervenţiei asupra solului prin diverse lucrări necesită a fi stabilită foarte precaut şi respective de a dispune de utilaj multifuncţional performant, uşor reglabil pentru a satisface cerinţele tehnologiilor agricole inovaţionale.

Elaborarea şi implementarea unei linii de producere de capacitate sporită pentru extracţia şi fabricarea  uleiului din seminţe de struguri. Conducător de proiect: VERBANOV Vladimir

Proiectul are ca scop elaborarea și testarea unui nou echipament pentru producerea uleiului din semințe de struguri în cantitate industrială. Rezultatul obținut în urma implimentării proiectului de inovare și transfer tehnologic îl constituie linia tehnologică de producere, alcătuită din material și dispozitive ce asigură un produs finit de înaltă calitate, a crescut semnificativ competitivitatea produsului pe piața internă, care la momentul actual este în fază incipientă de dezvoltare,  de asemenea și extinderea segmetului de comercializare a produsului pe piețele externe. Un element de bază care constituie o noutate este automatizarea completă a liniei tehnologice excluzând în mare parte factorul uman, care de obicei este prima cauză în ceea ce privește nivelul redus al calității.

Implementarea tehnologiei inovatoare de economisire a resurselor energetice în producerea vinurilor cu IG şi DOP. Conducător de proiect: CARA Serghei

Scopul urmărit în cadrul proiectului este implementarea unei noi metode ce constă în montarea rezervoarelor din oţel inoxidabil, căptuşite cu material termoizolant şi încadrarea suprafeţelor cu tablă din inox, dotate cu utilaj frigorific şi conectate la sistemul automatizat de control al temperaturii. Drept rezultat în urma implementării proiectului se va obţine o linie tehnologică constituită din „rezervoare-termos”, care permit economisirea energiei electrice şi diminuarea costurilor amplasate în interiorul încăperilor (beciurile vinicole) cu pereţii şi tavanul izolate.

Rezultatele obţinute în urma realizării proiectului permit organizarea unei produceri vinicole mai intensive cu cheltuieli energetice şi de resurse mai reduse decât în cazul tehnologiilor tradiţionale - rezultate obţinute în urma evaluării comparative a datelor tehnologiei existente cu cea modernizată de producere a materialului vinicol.

În cadrul expoziţiei  a avut loc comercializare produselor finite, care au avut  drept  rezultat eficientizarea activităţii economice și promovarea pe piața autohtonă și străină, deoarece la stand au fost prezenți oameni de afaceri din Romania, Rusia, Ucraina, Belarus și SUA care au fost interesați de produsele autohtone și de o eventuală conlucrare.