Proiecte în cadrul Programului Transnațional DUNĂREA

Agenția pentru Inovare și Transfer Tehnologic implementează la moment 3 proiecte în calitate de partener strategic asociat (ASP) în cadrul Programului Transfrontalier DUNĂREA:

1. Consolidarea Formatului Antreprenorialului Social prin Implicarea Practicilor Comune de Responsabilitate Sociala in Amplificarea Competentele si Abilitaților Antreprenoriale  in Regiunea Dunării, SENSES (2017-06.2019)

Proiectul SENSES își propune să creeze o rețea transnațională care să unească întreprinderile sociale, businessul social responsabil, investitorii financiari sociali responsabili, factorii de decizie, mediul academic, organizatiile non-profit, iar în comun să promoveze atât modelul întreprinderilor social innovative, cât si inovațiile sociale pentru o dezvoltare economică sustenabilă în regiunea Dunării.

Web-site: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/senses

Persoana de contact în cadrul AITT: Doinita Ulinici

Tel: +373 22 88 25 63

 

2. Calcul de înaltă performanță pentru Inovații Eficiente în Regiunea Dunării, Inno-HPC (2017-06.2019)

Proiectul InnoHPC își propune să conceapă și să creeze un laborator transnațional bazat pe calculatoare de înaltă performanță și să dezvolte o platformă web pentru oferirea accesului la instrumente de consolidare a capacităților în domeniul dat.

Web-site: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/innohpc

Persoana de contact în cadrul AITT: Doinita Ulinici

Tel: +373 22 88 25 60

 

3. Mobilizarea de învățare Instituțională pentru o mai bună exploatare a Cercetării și Inovării pentru Economia Circulară, MOVECO (2017-06.2019)

Proiectul MOVECO are ca obiective îmbunătățirea condițiilor cadru și instrumentelor de politici pentru eco-inovații și tranzitul spre o economie circulară, consolidarea creșterii inteligente și sustenabile, și reducerea decalajelor între regiunile din zona Dunării.

Web-site: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/moveco

Persoana de contact în cadrul AITT: Larisa Cojusneanu

Tel: +373 22 88 25 63