Proiecte în derulare

În anul 2015, Agenția pentru Inovare și Transfer Tehnologic finanțează 13 proiecte de transfer tehnologic, grupate în 4 direcții strategice. 

 

 

 

 

  • Direcția strategică: Materiale, tehnologii și produse inovative

1. ”Sistemul informațional distribuit ”DICOM Network”, instituția executoare - Institutul de Matematică și Informatică al Academiei de Științe a Moldovei, conducător de proiect: dr. Petru Bogatencov;

2. „Implementarea tehnologiei de tratare a deșeurilor medicale infecțioase utilizând sterilizatorul STERISHRED 250”, instituția executoare - Întreprinderea Experimentală Chimică „Izomer” a AŞM, conducător de proiect: acad. Gheorghe Duca;

3. „Implementarea utilajului performant  pentru creşterea suinelor dotat cu sistem electronic de comandă şi control SECC”, instituția executoare - Institutul de Tehnică Agricolă Mecagro, conducător de proiect: dr.hab. Ion Hăbășescu;

4. ”Proiectarea, producerea şi încercarea combinatorului multifuncţional pentru prelucrarea solului KSPS8”, instituția executoare - Rezident al Incubatorului de Inovare „Antreprenor Inovativ” SA MOLDAGROTEHNICA, conducător de proiect: dr. Ion Boaghi;

5. ”Elaborarea și implementarea unei linii de producere de capacitate sporită pentru extracția și fabricarea uleiului din semințe de struguri”, instituția executoare - Rezident al Incubatorului de Inovare „Inventica – USM” SRL „Hygieiacom”, conducător de proiect: Verbanov Vladimir;

6. "Consolidarea infrastructurii terestre a Centrului Tehnologii Spatiale pentru simularea si monitorizarea zborului satelitior cu control local si teleghidat", instituția executoare - Universitatea Tehnică a Moldovei, conducător de proiect: acad. Ion Bostan.

  • Direcția strategică: Eficiență, energetică și valorificarea resurselor regenerabile de energie

7. ”Proiectarea și construirea unei fabrici inovaționale de producere a biogazului”, instituția executoare - ”MolFarmGrup” S.R.L., conducător de proiect: dr. Veaceslav Doroftei;

8. ”Fabricarea de echipamente pentru utilizarea eficientă a non-deșeuri din lemn în producția de mobile”, instituția executoare - Rezident al II ”InnoCenter” SRL ”Goliat-Vita”, conducător de proiect: Anastasov Serghei

  • Direcția strategică: Sănătate și Biomedicină

9. ”Aprecierea stării funcționale a structurii neuronale și de transmitere aferente și eferente a sistemului nervos central și periferic prin metoda examenului complex”, instituția executoare - I.M.S.P. ”Institutul de Medicină Urgentă”, conducător de proiect: acad. Stanislav Groppa;

10. ”Implementarea tehnologiei endoscopice minimal invazive în tratamentul adenoamelor hipozare și a tumorilor de bază craniană”, instituția executoare - Institutul de Neurologie și Neurochirurgie, conducător de proiect: dr. hab. Valeriu Timirgaz.
 

  • Direcția Strategică: Biotehnologie

11. ”Implementarea hibrizilor timpurii de porumb în producerea semințelor pentru export”, instituția executoare - Institutul de Fitotehnie ”Porumbeni”, conducător de poiect: dr. Simeon Musteață;

12. ”Elaborarea și implementarea tehnologiei avansate de fabricare a produselor lactate ecologic-pure cu noi culturi starte”,instituția executoare - Universitatea Tehnică a Moldovei, conducător de proiect: dr. Boris Carabulea;

13. ”Reproducerea semințelor elita și implementarea în cultură a soiului nou de linte verzuie”, instituția executoare - Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor al Academiei de Științe a Moldovei, conducător de proiect: dr.hab. Valentin Celac.