Proiecte în derulare

În anul 2017, Agenția pentru Inovare și Transfer Tehnologic finanțează 8 proiecte de transfer tehnologic, grupate în 3 direcții strategice. 

 

 

 

 

  • Direcția strategică: Materiale, tehnologii și produse inovative

1. ”Elaborarea şi cofecţionarea instalaţiei semiautomate cu program numeric ”TOPAZ-ЭИЛ” pentru alierea cu scântei electrice (ASE) a suprafeţelor cu diverse forme  geometrice, elaborarea tehnologiei ASE”, instituția executoare- Rezident al Parcului Ştiinţifico-Tehnologic “Micronanotech” Î.M. “uzina Topaz”, conducător de proiect- Dr. hab. Alexandr DICUSAR;

2. ”Dispozitiv inteligent pentru hipotermie terapeutică controlată” instituția executoare- Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii “D.Ghiţu” al AŞM (IIEN “D.Ghiţu” al AŞM), conducător de proiect- Dr. Victor COJOCARU;

3. ”Elaborarea biotehnologiilor innovative privind obținerea din pene de pasăre a adaosurilor proteice noi  pentru optimizarea și modernizarea sistemului de creştere a animalelor și păsărilor de fermă ” instituția executoare – Rezident al Parcului Științifico-Tehnologic ”Academica” SRL „Terafix”, conducător de proiect- Dr. hab. Larisa CAISÎN;

4.  ”Proiectarea,  producerea şi încercarea Semănătorii mini-till de Precizie pentru porumb și floarea soarelui SK6DF” instituția executoare- Rezidentul Incubatorului de Inovare ”Antreprenor Inovativ” SA ”Moldagrotehnica”, conducător de proiect Dr. Pereteatcu Pavel;

5. ”Instrumente Informatice Inteligente de Cuantificare şi Evaluare a Hepatopatiilor Difuze în baza măsurărilor non-invazive şi investigaţiilor de laborator (3ICEHD)”, instituția executoare- Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM, conducător de proiect- Iulian SECRIERU;

6. ”Tehnologie inovativa pentru fabricarea produselor fara gluten fortificate cu fructe pentru diabetici BIO” instituția executoare- Rezident al Parcului Științifico-Tehnologic ”Academica” SRL ”ART-PROECO”, conducător de proiect- Dr. hab. Pintilie PÎRVAN;

  • Direcția strategică: Sănătate și Biomedicină

7. ”Depistarea precoce a sinovitelor proliferative din artritele inflamatorii cu ajutorul ultrasonografiei articulare în diverse regiuni ale Republicii Moldova”, instituția executoare- IMSP Spitalul Clinic Republican, conducător de proiect- Dr.hab. Liliana Groppa;

  • Direcția Strategică: Biotehnologie

8.  ”Implementarea tehnologiei de producere a snack-urilor prin metode inovative de prelucrare’ - instituția executoare- Rezident al Parcului Științifico-Tehnologic ”Academica” SRL „TRIODOR”, conducător de proiect- Dr. Larisa IUȘAN