Structura

În conformitate cu ultimile schimbări organizatorice, aprobate prin hotărârea Consiliului Suprem pentru Știință și Dezvoltare Tehnologic a Academiei de Științe a Moldovei, organigrama Agenției este compusă din:

  1. Conducere AITT (Director General și Director Adjunct);
  2. Secția Transfer Tehnologic;
  3. Secția Infrastructură de Dezvoltare;
  4. Secția Marketing și Promovare;
  5. Secția Logistică și Expoziții;
  6. Serviciul Financiar și Contabilitate.