Transfer Tehnologic

Transferul tehnologic reprezintă introducere în circuitul economic a tehnologiilor şi utilajelor specifice, a echipamentelor şi instalaţiilor, a hibrizilor, soiurilor, raselor, stamelor, preparatelor rezultate din cercetare sau achiziţionate, în vederea sporirii eficienţei şi calităţii unor produse, servicii, procese sau obţinerii altora, noi, care sînt cerute pe piaţă sau prin care se adoptă un comportament inovativ, inclusiv activitatea de diseminare a informaţiei, de explicare, de transmitere a cunoştinţelor, de consultanţă, realizîndu-se trecerea unei idei sau tehnologii de la autor la beneficiar.

Transferul tehnologic a rezultatelor științifice de la mediul de cercetare la cel al afacerilor este metoda principala de stimulare a cresterii economice, aplicata in toata lumea, iar in strategia „Europa – 2020” cercetarea in beneficiul IMM-uriloreste o prioritatea absoluta.

Întregul proces de transfer tehnologic cuprinde paşi ştiinţifici, tehnologici, organizatorici, financiari şi comerciali prin care trebuie să treacă noile idei, produsele, procesele în orice domeniu al economiei. În domeniul tehnic de exemplu, acest proces complex constă în transformarea rezultatelor activităţii de cercetare sau a unei invenţii într-un produs sau procedeu industrial nou sau substanţial îmbunătăţit.

Pornind de la aceasta premiza, începînd cu anul 2005 și pînă în prezent Agenția pentru Inovare și Transfer Tehnologic finanțează proiectele de transfer tehnologic (PTT), care sunt directionate spre mediul de afaceri, cu orientarea la impact de durata.