Invităm inventatorii, cercetătorii și reprezentanții mediului de afaceri la o nouă ediție a EIS INFOINVENT

Expozitia Internationala Specializata „INFOINVENT” este un for recunoscut de proprietate intelectuală, care susține și promovează creativitatea, atragerea investițiilor în activitatea de inovare și transfer tehnologic, realizarea proiectelor mixte privind implementarea invențiilor, tehnologiilor și materialelor noi în economia națională, precum și dezvoltarea cooperării tehnico-științifice internaționale.

Evenimentul este organizat o dată la doi ani de Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI) în parteneriat cu Academia de Științe a Moldovei, Agenția pentru Inovare și Transfer Tehnologic, CIE ,,MOLDEXPO” S.A., cu suportul Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale și a Oficiului European de Brevete.

EIS "INFOINVENT" reprezintă o platformă ideală pentru stimularea dialogului direct între inventatori, cercetători și reprezentanți ai mediului de afaceri. Experți și practicieni locali și internaționali, printre care reprezentanți ai Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale, ai Oficiului European de Brevete și ai oficiilor străine de proprietate intelectuală vor vorbi în cadrul seminarelor, meselor rotunde și atelierelor expoziției despre rolul inovațiilor și a proprietății intelectuale în dezvoltarea cu succes a afacerilor.

 • Obiectivele expoziției

  • promovarea celor mai bune realizări/elaborări din diverse domenii tehnico-științifice pe piața națională și internațională;
  • acordarea asistenței inovatorilor autohtoni și titularilor de drepturi ai obiectelor de proprietate industrială în promovarea realizărilor lor inovaționale;
  • familiarizarea publicului larg cu realizările tehnico-științifice și culturale de ultimă oră din Republica Moldova și de peste hotare;
  • promovarea creațiilor tinerilor din republică;
  • contribuirea la dezvoltarea pieței de noi obiecte de proprietate industrială, produse și servicii inovative;
  • promovarea întreprinderilor inovative din sectorul businessului mic și mijlociu;
  • facilitarea procesului de atragere a investițiilor în activitatea de inovare și transfer tehnologic;
  • organizarea unei platforme pentru schimb de experiență și cele mai bune practici de elaborare, protecție, valorificare și implementare a realizărilor științifice și inovaționale prin intermediul unor forumuri, conferințe, seminare, ateliere de lucru;
  • consolidarea cooperării internaționale în domeniul științei și inovării.
 • Compartimentele expoziției

  • Invenții, soiuri de plante și design industrial.
  • Proiecte inovaționale și de transfer tehnologic.
  • Creația tinerilor.
  • Produse și servicii inovative (mediul de afaceri din republică - IMM-uri inovative, bănci, alte categorii de întreprinderi)
  • Industrii culturale și creative.
 • Condiții de participare

La EIS "INFOINVENT" pot participa instituții/întreprinderi din sfera cercetare-dezvoltare și antreprenoriat, oameni de știință, inventatori, întreprinzători, profesori, studenți și elevi.

Informații referitoare la condițiile de participare, inclusiv fișa de înregistrare, formularul pentru includerea în Catalogul oficial al Expoziției, alte informații relevante le găsiți pe site-ul www.infoinvent.md.

Sursa www.infoinvent.md