AITT

Activitatea de inovare și transfer tehnologic este una importantă și absolut necesară pentru formarea unei economii competitive în societatea modernă, or, anume ele crează interacțiunea dintre mediul academic și cel de afaceri. Transformarea rezultatelor cercetărilor științifice în cunoștințe practice prin introducerea în circuitul economic a noi produse, servicii sau procese, care corespund necesităților și cerințelor pieții sunt ”colacul de salvare” a statelor în curs de dezvoltare. Din aceste considerente, dar și pentru a contribui la afirmarea Republicii Moldova pe plan internațional, la 29 octombrie 2004, în conformitate cu Codul național cu privire la știință și inovare, adoptat în același an, a fost creată Agenția pentru Inovare și Transfer Tehnologic, a cărei misiune este promovarea, coordonarea și stimularea implementării politicilor naționale în domeniul inovării și transferului tehnologic.

În activitatea sa, Agenția are câteva atribuți de bază, și anume:

  • Monitorizarea procesului de formare și activitatea Parcurilor Științifico-Tehnologice și a Incubatoarelor de Inovare;
  • Coordonarea implementării proiectelor de transfer tehnologic finanțate din bugetul de stat în proporție de până la 50 % din costurile totale;
  • Promovarea rezultatelor transpunerii în practică a cercetărilor științifice prin participarea la expozițiile naționale și internaționale.

În cei 13 ani de activitate s-a reușit contribuirea la implementarea cu succes a peste 180 de proiecte de transfer tehnologic în diferite domenii de activitate, deschiderea în Republica Moldova a 3 parcuri științifico-tehnologice și 8 incubatoare de inovare și, nu în ultimul rând, participarea și organizarea a peste 100 de evenimente de promovare a inovațiilor.